2005 – 2010 > Smithson Series, 2007

Untitled 2 (Smithson Series)
Framed C Print
18 x 24 inches
2007
Untitled 1 (Smithson Series)
Framed C Print
18 x 24 inches
2007
Untitled 4 (Smithson Series)
Framed C Print
18 x 24 inches
2007
Untitled 3 (Smithson Series)
Framed C Print
18 x 24 inches
2007